Hero Image
24 Marzec 2021 - 26 Marzec 2021
Polska
EU Agro-Trade Platform

Fundacja EFRWP

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Jej historia sięga 1990 roku, kiedy to została powołana do życia na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Obecne działania fundacji oparte są na trzech filarach:

  • Preferencyjne pożyczki oraz kredyty na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich oraz wsparcie rozwoju lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości.
  • Projekty edukacyjne oraz programy prospołeczne adresowane do społeczności lokalnych.
  • Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) służące wypracowywaniu rozwiązań i stanowisk istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie całej Unii Europejskiej (projekty badawcze, analizy, raporty i opracowania naukowe, organizacja konferencji i debat na temat przyszłości obszarów wiejskich).

Więcej informacji: https://www.efrwp.pl


Agro Promotion

Spółka Agro Promotion specjalizuje się w promocji branży rolno-spożywczej i organizacji eventów. Pomaga firmom zdobywać nowe kontakty biznesowe i nawiązywać korzystną współpracę na rynkach zagranicznych. Agro Promotion aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój branży rolno-spożywczej oraz promocję biznesu na obszarach wiejskich.

Działalność Agro Promotion obejmuje następujące obszary:

  • Organizacja spotkań biznesowych i misji handlowych
  • Monitoring możliwości biznesowych na rynkach trzecich
  • Kompleksowa organizacja kongresów i konferencji
  • Profesjonalna obsługa wystawców na targach
  • Aktywne pozyskiwanie partnerów handlowych dla Klientów
  • Organizacja dedykowanych spotkań B2B

Więcej informacji: http://agro-promotion.com

Rejestracja

Zamknięte od 26 Marzec 2021

Lokalizacja

Polska

Organizowane przez

Uczestnicy

Austria 2
Belgia 7
Bułgaria 1
Kamerun 1
Czechy 3
Finlandia 1
Francja 2
Niemcy 6
Grecja 4
Węgry 5
Indie 3
Irlandia 1
Izrael 3
Włochy 4
Łotwa 1
Liberia 1
Litwa 1
Macedonia 1
Malta 1
Niderlandy 8
Nowa Zelandia 2
Nigeria 3
Norwegia 1
Polska 412
Portugalia 6
Rumunia 4
Słowacja 1
Republika Południowej Afryki 1
Hiszpania 6
Szwecja 1
Tadżykistan 2
Tajlandia 1
Turcja 2
Uganda 1
Ukraina 5
Emiraty Arabskie 3
Zjednoczone Królestwo 4
Stany Zjednoczone 1
Wietnam 3
Całkowity 515